:::Noandish.com::: انتشار دومین شماره «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل»
کد خبر: ۶۷۳۳۰
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۰
دومین شماره «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» همزمان با هفته پژوهش و با حضور معاون برون مرزی صدا و سیما رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» نخستین نشریه علمی- تخصصی برون مرزی صدا و سیما است که به مدیر مسئولی معاون برون مرزی و توسط واحد پژوهش‌های کاربردی منتشر می شود.

تعدادی از اساتید برجسته حوزه ارتباطات، علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق بین الملل در دانشگاههای تراز اول کشور و همچنین پژوهشگران و صاحبنظران برجسته رسانه عضو هیئت تحریریه و مشاوران علمی پژوهشنامه رسانه بین الملل هستند.

دومین شماره نشریه میان رشته ای برون مرزی صدا و سیما مشتمل بر 11 مقاله و 352 صفحه می باشد که تحلیل راهبردی موضوع، تبیین شاخص های رویکردی و رفتاری بازیگران، سناریوهای محتمل درباره موضوع و پیشنهادهای رسانه ای برای دستگاه دیپلماسی عمومی کشور با محوریت برون مرزی صدا و سیما ارکان اصلی مقاله های علمی و پژوهشی آن را تشکیل می دهند.

در دومین شماره پژوهشنامه رسانه بین الملل با رویکرد میان رشته ای به تعدادی از تحولات مهم منطقه و بین المللی از جمله نسل کشی مسلمانان روهینگیا، جنایات عربستان سعودی در یمن، نقض حقوق اقلیت ها در اروپا، تاثیر جنگ های عربی بر کودکان ،  وضعیت جریان های چپ گرا در امریکای لاتین ، رویکرد های منطقه ای ترکیه، مناسبات فزاینده باکو و تل آویو و معادلات انرژی در منطقه پرداخته شده است .

همچنین  واکاوی رسانه های برون مرزی امریکا  و امکان سنجی تاسیس سیمای ویژه افغانستان از جمله دیگر موضوعات این شماره پژوهشنامه رسانه بین الملل می باشد

عناوین مقالات دومین شماره پژوهشنامه رسانه بین الملل عبارتند از :

مسئولیت دولت میانمار و جامعه بین‌المللی در خصوص  نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیا از منظر حقوق بین‌الملل،جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل،سندروم معشوقه در مناسبات باکو – تل آویو و رسالت رسانه‌های ایرانی، ساختارها و راهبردهای رسانه‌های برون‌مرزی آمریکا،بررسی نقض حقوق روماها در اروپا (با تمرکز بر بازنمایی آنها در رسانه های اروپایی)، مدل مطلوب راه اندازی سیمای دری و پشتوی برون‌مرزی صداوسیما (اهداف، راهبردها، رویکردها و چالش‌ها)،بازنمایی رسانه ای ترکیه از سیاست منطقه ای حزب عدالت و توسعه در پرتو تحولات غرب آسیا، خدمات ایران به پناهجویان افغانستانی و بازتاب رسانه ای آن،جنگ‏های عربی و تأثیر آن بر کودکان عرب: مطالعه موردی یمن و عراق،علل و عوامل افول دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین،پروژه‌های خطوط انتقال تاپ و تاناپ و تأثیر آن بر معادلات انرژی.

مقاله «مسئولیت دولت میانمار و جامعه بین‌المللی در خصوص نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیا از منظر حقوق بین‌الملل» به قلم دکتر صابر نیاورانی، الهام آخوندان و پیرمحمد ملازهی به بررسی ابعاد مختلف نقض حقوق بشر روهینگیاها و مسئولیت دولت میانمار و جامعه بین المللی در خصوص این اقلیت مسلمان پرداخته است.

عنوان مقاله دیگر نشریه معاونت برون مرزی در حوزه حقوق بین الملل، «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل» می باشد که دکتر حسین رستم‌زاد و مجتبی ابراهیمی در آن مصادیق نقض حقوق بشر و بشردوستانه با تمرکز بر جنایات جنگی در یمن از سوی دولت ریاض را بررسی کرده اند.

دکتر حسین احمدی، برهان حشمتی و احمد کاظمی در مقاله «سندروم معشوقه در مناسبات باکو – تل آویو و رسالت رسانه‌های ایرانی» ابعاد پیچیده و فزاینده روابط جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی را در مسائل مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، انرژی، بهداشتی و ... با تمرکز بر دوره ریاست جمهوری الهام علی اف واکاوی و با رویکرد رسانه ای تبیین کرده اند.

«ساختارها و راهبردهای رسانه‌های برون ‌مرزی آمریکا» عنوان مقاله ای است به قلم دکتر حکیمه سقای بی ریا، که به بررسی راهبردهای رسانه های دولتی و خصوصی برون مرزی آمریکا و نقش آنها در سیاست خارجی این کشور پرداخته است.

دکتر مسعود مطلّبی، مریم مهاجری و عارف بیژن در مقاله «بررسی نقض حقوق روماها در اروپا (با تمرکز بر بازنمایی آن‌ها در رسانه‌های اروپایی)» فقر، محرومیت از اشتغال، آموزش، حق سکونت، مراقبت های بهداشتی- درمانی و بازنمایی منفی رسانه های غربی از روماها را به عنوان مصادیق نقض حقوق روما مورد مداقه قرار داده اند.

در مقاله «مدل مطلوب راه اندازی سیمای دری و پشتوی برون ‌مرزی صدا و سیما (اهداف، راهبردها، رویکردها و چالش‌ها)» به قلم دکتر عبدالله بیچرانلو و محمود ترابی اقدم، چشم انداز، مأموریت اصلی، شعار شبکه، ضرورت ها و اهداف، راهبرد مطلوب، مختصات زمانی و مکانی و محورهای پیشنهادی رنامه سازی در سیمای دری و پشتوی برون مرزی با روش گروه متمرکز و از طریق کاربست تحلیل کیفی هدفمند ترسیم شده است.

دکتر سيد محمدكاظم سجادپور و ولی گل‌محمدی در مقاله «بازنمایی رسانه­ای ترکیه از سیاست منطقه­ای حزب عدالت و توسعه در پرتو تحولات غرب آسیا» ضمن بررسی موانع و چالش های دکترین «عمق راهبردی» ترکیه با توجه به مؤلفه های نوظهور در نظم منطقه ای غرب آسیا به نحوه بازنمایی های رسانه های ترکیه از سیاست منطقه ای اردوغان نیز پرداخته است.

مقاله «خدمات ایران به پناهجویان افغانستانی و بازتاب رسانه‌ای آن» به مانند دیگر مقاله ها، مستخرج از پژوهش های انجام شده در واحد پژوهش های برون مرزی صدا و سیماست. این مقاله توسط دکتر رضا موسی زاده و بهنام خسروی به رشته تحریر درآمده و در آن خدمات گسترده ایران در زمینه های آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی ایران به مهاجران و پناهجویان افغانستانی به اشاره به محورهای تلاش های رسانه های معاند و رقیب برای تقلیل این خدمات بررسی شده است.

«جنگ‏های عربی و تأثیر آن بر کودکان عرب: مطالعه موردی یمن و عراق» به قلم دکتر مهدی آقا علیخانی و دکتر سید‏رضی عمادی نگاشته شده است. نویسندگان در این مقاله ابعاد مختلف پیامدهای محسوس و نامحسوس جنگ در کشورهای عراق و یمن بر کودکان را با رویکرد رسانه ای بررسی کرده اند.

دکتر روح‌الله طالبی و نورالدین اکبری در مقاله «علل و عوامل افول دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین» با روش توصیفی- تحلیلی تلاش کرده اند به کشف عوامل تغییر دولت‌های آمریکای لاتین، از چپ‌گرا به راست‌گرا بپردازند و مهم‌ترین دلایل این تغییر را در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تبیین نمایند.

«پروژه‌های خطوط انتقال تاپ و تاناپ و تأثیر آن بر معادلات انرژی» آخرین مقاله دومین شماره از «پژوهشنامه رسانه بین الملل» است که ولی کوزه گر کالجی در آن این فرضیه را اثبات کرده است که «عملیاتی شدن پروژه‌های تاپ و تاناپ موجب تشدید دور جدیدی از رقابت های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا می شود». بمانند دیگر مقاله ها، در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهای رسانه ای و کاربردی در سطوح مختلف سیاست گذاری و برنامه سازی جهت پیشبرد دیپلماسی عمومی کشورمان ارائه داده است.

گفتنی است پژوهشنامه رسانه بین الملل با هدف تقویت تعاملات با مراکز دانشگاهی و استفاده از پتانسیل های آنها در آینده پژوهشی رسانه ای، ترویج مطالعات راهبردی – رسانه ای در مطالعات منطقه ای و جهانی، تقویت تولید فکر در زمینه مباحث دیپلماسی عمومی و جنگ نرم، ترویج مطالعات راهبردی در عرصه‌های ارتباطات، روابط و حقوق بین‌الملل بویژه با محوریت  دیپلماسی رسانه‌ای منتشر می شود . 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: