:::Noandish.com::: برچسب ها - طلب بازنشستگان آموزش و پرورش
برچسب ها - طلب بازنشستگان آموزش و پرورش
برچسب: طلب بازنشستگان آموزش و پرورش
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش... گفت اعتبار مورد نیاز برای پرداخت بدهی این وزارتخانه به... بازنشستگان از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته که... تلاش داریم تا پایان مهرماه آنرا تسویه کنیم ...
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش... گفت اعتبار مورد نیاز برای پرداخت بدهی این وزارتخانه به... بازنشستگان از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته که... تلاش داریم تا پایان مهرماه آنرا تسویه کنیم مهرداد خان...
کد خبر: ۸۲۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸